juni 2017

maart 2017

december 2016

november 2016

augustus 2016

juli 2016

juni 2016

mei 2016

OVER INTELLIGENT

Intelligent is een internationale hostinggroep die hostingdiensten aanbiedt voor SME’s en Large Enterprises. De SME-tak van de groep heeft vertrouwde merken zoals Combell, Byte, UnoEuro, DanDomain en Flexmail. Voor Large Enterprises biedt het producten en diensten aan onder de naam Sentia.

Intelligent is de absolute marktleider in de Benelux en Denemarken voor hostingdiensten. Van domeinnamen, klassieke webhosting en e-maildiensten biedt het eveneens cloudservers en complexe hosting op maat en outsourcing aan, voor grote bedrijven.

De groep heeft meer dan 600 experts in dienst verspreid over België, Nederland en Denemarken. De geconsolideerde omzet voor 2016 bedroeg 96 miljoen euro. De groep verwacht de komende jaren verder sterk organisch te groeien als door overnames dankzij haar Buy & Build strategie. De groep gelooft rotsvast in diepe productkennis en staat voor kwaliteit en vertrouwen. De verwachte geconsolideerde omzet voor 2017 bedraagt 140 miljoen euro.


Intelligent is an international hosting group offering hosting services for SMEs and Large Enterprises. The SME branch of the group accommodates trusted brands such as Combell, Byte, UnoEuro, DanDomain and Flexmail. For Large Enterprises the group provides products and services under the names Sentia.

Intelligent is the absolute market leader in the Benelux and Denmark for hosting services. In addition to domain names, traditional web hosting and email services it also offers cloud servers and complex tailored hosting and outsourcing for large companies.

The group has more than 600 experts spread across three countries in Belgium, The Netherlands and Denmark. The consolidated turnover for 2016 was 96 million euros. The group expects to continue its strong growth organically and through acquisitions, thanks to its Buy & Build strategy. The group believes in profound product knowledge and stands for quality and trust. The expected consolidated revenue for 2017 is 140 million euros.


Intelligent est un groupe international qui propose des services d’hébergement pour PME et grandes entreprises. La branche PME du groupe comprend des marques de confiance telles que Combell, Byte, UnoEuro, DanDomain et Flexmail. Pour les grandes entreprises, le groupe propose des produits et services sous les noms Sentia.

Dans le Benelux et au Danemark, Intelligent est le leader incontesté du marché des services d’hébergement. Outre des noms de domaines, des services d’hébergement classiques et des adresses mail, il propose aussi des serveurs cloud, des solutions d’hébergement complexes sur mesure et des services d’externalisation pour les grandes entreprises.

Le groupe emploie plus de 600 experts, répartis dans Belgique, Les Pays-Bas et Danemark. Pour 2016, il a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 96 millions d’euros. Pour les années à venir, le groupe s’attend à enregistrer une forte croissance organique, ainsi qu’à poursuivre son expansion grâce à des reprises guidées par sa stratégie Buy & Build. Le groupe croit fermement à une parfaite connaissance des produits et est synonyme de qualité et de confiance. Le chiffre d'affaires consolidé prévu pour 2017 s'élève à 140 millions d'euros.


Intelligent er en international hostingkoncern, som tilbyder hostingydelser for SMV’er og store virksomheder. Koncernens SMV-afdeling betjener solide brands som Combell, Byte, UnoEuro, DanDomain og Flexmail. Under navnene Sentia tilbyder koncernen produkter og ydelser til store virksomheder.

Intelligent er ubestridt leder på markedet inden for hostingydelser i Beneluxlandene og Danmark. Ud over domænenavne, traditionel webhosting og e-mailtjenester tilbyder Intelligent også store virksomheder cloudservere samt kompleks, skræddersyet hosting og outsourcing til store virksomheder.

Koncernen har over 600 eksperter i tre lande, fordelt i Belgien, Holland og Danmark. Koncernens omsætning for 2016 anslås til at beløbe sig til 96 millioner euro. Koncernen forventer at fortsætte sin stærke vækst via naturlig vækst samt opkøb, takket være koncernens Buy & Build-strategi. Koncernen tror på indgående produktviden og står for kvalitet og tillid. Den forventede konsoliderede omsætning for 2017 er 140 millioner euro.