Intelligent neemt Zitcom Group over, wordt Deense marktleider hosting

Intelligent, de Belgische hostinggroep rond Combell, heeft de overname afgerond van het Deense Zitcom Group. Dankzij deze strategische overname wordt het marktleider in Denemarken en een top 3 Europese speler voor SME hostingproducten. Met deze overname breidt Intelligent haar activiteiten in Denemarken verder uit.

250778 opera copenhagen 01 7551ad large 1497349066

Blauwdruk voor verdere expansie in Scandinavië

De Zitcom Group heeft een vergelijkbaar traject afgelegd in Denemarken en hanteert een soortgelijke marktbenadering als Combell. Het heeft diverse hostingmerken zoals Wannafind, ScanNet, UnoEuro, Zitcom, Curanet en Cloud.dk en bedient voornamelijk klanten in het SME-segment van de markt.

Intelligent heeft o.a. met Combell vele jaren - en met groot succes - gewerkt met een multibrandstrategie met focus op sterke klantenrelaties, strategische acquisities en intelligente technische oplossingen. Dezelfde succesvolle aanpak werd gehanteerd door Zitcom. De bedoeling van de overname is om deze aanpak verder te zetten, elk met focus in eigen regio namelijk Combell in de Benelux en Zitcom in Scandinavië.

De acquisitie van de Zitcom Group heeft een grote meerwaarde voor ons, zowel vanuit een cultureel als strategisch oogpunt. Zitcom is gegroeid dankzij een grote vakkennis, doorgedreven leiderschap en heeft een indrukwekkend klantenportfolio. Zitcom group past perfect in de cultuur van Intelligent en haar ambities voor verdere expansie binnen de Deense SME hostingmarkt.

Jonas Dhaenens, CEO Intelligent

Verderbouwen op eerdere overnameactiveiten

Het combineren van de kennis en ervaring die de afgelopen 20 jaar is opgebouwd in beide landen en bedrijven, zal onvermijdelijk leiden tot nog sterkere producten en een nog meer uitgebreid aanbod voor alle klanten.

Intelligent deed in 2016 al eerder strategische overnames in Denemarken waaronder die van DanDomain door Combell. Om nog meer synergie te kunnen bereiken in het land, worden de activiteiten van DanDomain geïntegreerd als merk binnen de Zitcom Group onder leiding van CEO Stefan Rosenlund. Het huidig management van DanDomain neemt afstand van haar functie.

Ik verheug me er op om het DanDomain-merk verder te ontwikkelen en om de vele medewerkers en klanten beter te leren kennen. Ik neem de taak op mij met groot respect voor de resultaten die het management en het voltallig DanDomain-team hebben bereikt, niet minst met hun webshopsoftware die vandaag een van de vooraanstaande is in de markt.

Stefan Rosenlund, Managing Director SME Hosting Denemarken

Dankzij de overname van de Zitcom Group wordt Intelligent de marktleider in Denemarken voor hostingproducten gericht op SME klanten. In Europa neemt de groep een top 3 plaats in.

Samen met de Zitcom group zullen we marktleider in ons segment worden in Denemarken en de Benelux. Intelligent wordt als groep één van de grootste Europese hostingbedrijven. Maar onze ambitie reikt nog verder dan dit. Verdere acquisities, hoofdzakelijk in de Benelux en in Scandinavië, zullen deel blijven uitmaken van onze toekomstplannen.

Jonas Dhaenens, CEO Intelligent

De Intelligent-groep heeft bovendien ook nog merken in haar Enterprise-tak, die zowel in Denemarken en Nederland ondertussen allemaal gerebrand zijn naar het Sentia. Het totaal aantal medewerkers in de groep bedraagt ruim 600. Intelligent wordt bovendien ondersteund door het groeikapitaal van Waterland Private Equity Investments.

De overname van Zitcom door Intelligent verenigt twee van de beste management teams in de sector. Beide zijn ze koploper op het vlak van technologische ontwikkeling, hebben ze een uitstekende reputatie op het vlak van organische groei en beschikken ze over een ongeziene capaciteiten om hun Buy & Build strategie te realiseren. Samen zullen Intelligent en Zitcom een geïntegreerd platform ontwikkelen dat klaar is om een leidende rol te spelen bij de verdere consolidatie van de Europese SME hostingmarkt. 

Cedric Van Cauwenberghe, partner Waterland

Over Intelligent

Intelligent is de overkoepelende holding voor gerespecteerde SME hostingmerken zoals Combell in België, Byte in Nederland en Zitcom en DanDomain in Denemarken. Naast domeinnamen, traditionele webhosting en e-maildiensten biedt het ook cloudservers en diensten op maat aan. In de Enterprise markt bundelt het al haar krachten onder de naam Sentia.

Na de acquisitie van Zitcom heeft het SME-gedeelte van de groep meer dan 300 hostingexperts verspreid in drie landen. Het bekleedt een top 3 plaats in Europa en is marktleider in de Benelux en Denemarken voor hostingdiensten en heeft het meer dan 70% van alle SME-bedrijven als klant.

De groep verwacht een geconsolideerde omzet van 75M euro in 2017 voor SME hosting. Voor het Enterprise gedeelte verwacht de groep een omzet van 65M euro met 300 experts aan boord.

Naast haar indrukwekkende organische groei heeft de groep ook meer dan 10 acquisities op haar palmares in de afgelopen twee jaar, als deel van haar Buy & Build strategie.

Over Zitcom Group

Zitcom Group is het moederbedrijf van een breed portfolio van cloud- en hostingmerken, gericht op het SME-segment in Denemarken. Sinds haar oprichting in 2000 kende het een sterke autonome groei die in de afgelopen 18 maanden is aangevuld met strategische acquisities van ScanNet, Meebox, web10 / Talk Actieve en Danhost.

De Zitcom Group merken zijn Zitcom, Wannafind, ScanNet, Curanet, UnoEuro, Cloud.dk, web10 en Danhost. Zitcom Groep bedient meer dan 175.000 particuliere en zakelijke klanten en heeft meer dan 17 jaar een gezonde groei in zowel omzet en winst. Met DanDomain erbij telt Zitcom Group 160 medewerkers en verwacht dat 2017 een omzet van meer dan 300 miljoen Deense kronen te bereiken.

Over Waterland Private Equity Investments

Waterland is een onafhankelijke Belgisch-Nederlandse participatiemaatschappij die ondernemers terzijde staat bij het realiseren van hun groeiambities. Met substantiële financiële middelen en toegewijde marktexpertise stelt Waterland haar deelnemingen in staat om zowel autonoom als door middel van overnames versneld te groeien.

Waterland fungeert als actieve aandeelhouder in zijn deelnemingen, en speelt een belangrijke rol in hun strategische en operationele ontwikkeling, groei en prestaties. Met behulp van het ervaren en ondernemende investeringsteam streeft Waterland ernaar om ambitieuze ondernemers te helpen een sterke marktpositie te veroveren in het huidige steeds meer concurrentiegerichte ondernemingsklimaat. Tot op vandaag investeerde Waterland in meer dan 400 bedrijven.

Waterland is gevestigd in België (Antwerpen), Nederland (Bussum), Duitsland (München en Düsseldorf), Polen (Warschau) en Verenigd Koninkrijk (Manchester), en beheert momenteel een gecommitteerd vermogen van 4 miljard euro.

Download PDF
Download PDF
Over Intelligent

Intelligent is een internationale hostinggroep die hostingdiensten aanbiedt voor SME’s en Large Enterprises. De SME-tak van de groep heeft vertrouwde merken zoals Combell, Byte, UnoEuro, DanDomain en Flexmail. Voor Large Enterprises biedt het producten en diensten aan onder de naam Sentia.

Intelligent is de absolute marktleider in de Benelux en Denemarken voor hostingdiensten. Van domeinnamen, klassieke webhosting en e-maildiensten biedt het eveneens cloudservers en complexe hosting op maat en outsourcing aan, voor grote bedrijven.

De groep heeft meer dan 600 experts in dienst verspreid over België, Nederland en Denemarken. De geconsolideerde omzet voor 2016 bedroeg 96 miljoen euro. De groep verwacht de komende jaren verder sterk organisch te groeien als door overnames dankzij haar Buy & Build strategie. De groep gelooft rotsvast in diepe productkennis en staat voor kwaliteit en vertrouwen. De verwachte geconsolideerde omzet voor 2017 bedraagt 140 miljoen euro.


Intelligent is an international hosting group offering hosting services for SMEs and Large Enterprises. The SME branch of the group accommodates trusted brands such as Combell, Byte, UnoEuro, DanDomain and Flexmail. For Large Enterprises the group provides products and services under the names Sentia.

Intelligent is the absolute market leader in the Benelux and Denmark for hosting services. In addition to domain names, traditional web hosting and email services it also offers cloud servers and complex tailored hosting and outsourcing for large companies.

The group has more than 600 experts spread across three countries in Belgium, The Netherlands and Denmark. The consolidated turnover for 2016 was 96 million euros. The group expects to continue its strong growth organically and through acquisitions, thanks to its Buy & Build strategy. The group believes in profound product knowledge and stands for quality and trust. The expected consolidated revenue for 2017 is 140 million euros.


Intelligent est un groupe international qui propose des services d’hébergement pour PME et grandes entreprises. La branche PME du groupe comprend des marques de confiance telles que Combell, Byte, UnoEuro, DanDomain et Flexmail. Pour les grandes entreprises, le groupe propose des produits et services sous les noms Sentia.

Dans le Benelux et au Danemark, Intelligent est le leader incontesté du marché des services d’hébergement. Outre des noms de domaines, des services d’hébergement classiques et des adresses mail, il propose aussi des serveurs cloud, des solutions d’hébergement complexes sur mesure et des services d’externalisation pour les grandes entreprises.

Le groupe emploie plus de 600 experts, répartis dans Belgique, Les Pays-Bas et Danemark. Pour 2016, il a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 96 millions d’euros. Pour les années à venir, le groupe s’attend à enregistrer une forte croissance organique, ainsi qu’à poursuivre son expansion grâce à des reprises guidées par sa stratégie Buy & Build. Le groupe croit fermement à une parfaite connaissance des produits et est synonyme de qualité et de confiance. Le chiffre d'affaires consolidé prévu pour 2017 s'élève à 140 millions d'euros.


Intelligent er en international hostingkoncern, som tilbyder hostingydelser for SMV’er og store virksomheder. Koncernens SMV-afdeling betjener solide brands som Combell, Byte, UnoEuro, DanDomain og Flexmail. Under navnene Sentia tilbyder koncernen produkter og ydelser til store virksomheder.

Intelligent er ubestridt leder på markedet inden for hostingydelser i Beneluxlandene og Danmark. Ud over domænenavne, traditionel webhosting og e-mailtjenester tilbyder Intelligent også store virksomheder cloudservere samt kompleks, skræddersyet hosting og outsourcing til store virksomheder.

Koncernen har over 600 eksperter i tre lande, fordelt i Belgien, Holland og Danmark. Koncernens omsætning for 2016 anslås til at beløbe sig til 96 millioner euro. Koncernen forventer at fortsætte sin stærke vækst via naturlig vækst samt opkøb, takket være koncernens Buy & Build-strategi. Koncernen tror på indgående produktviden og står for kvalitet og tillid. Den forventede konsoliderede omsætning for 2017 er 140 millioner euro.

berichten