Byte lanceert onafhankelijk kwaliteitslabel voor Magento agencies

Magento hostingexpert Byte heeft vandaag elf Magento development agencies benoemd tot Hypernode Certified Agency. De agencies die dit kwaliteitslabel hebben ontvangen, hebben aangetoond tot de top van de Magento ontwikkelaars in Nederland en België te behoren. Byte is de bezieler van dit onafhankelijk label.

238373 hypernodehero2 1254df large 1488793066

Certificering eerste onafhankelijke kwaliteitslabel voor Magento development agencies

Dit nieuwe label is het eerste certificaat dat op het niveau van een agency wordt uitgereikt en staat los van de persoonsgebonden certificaten vanuit Magento zelf. Het certificaat van Byte beoordeelt de developmentprocessen en het eindresultaat (snelle en veilige shops) van het gehele agency. Agencies met dit certificaat hebben op dit vlak aangetoond tot de top van de Magento ontwikkelaars, die gebruik maken van Hypernode, te behoren.  

Hypernode is drie jaar geleden ontwikkeld door de Magento experts van Byte. Het dynamische Magento hostingplatform ondersteunt developers in de ontwikkeling en het beheren van kwalitatief hoogstaande Magento webshops. Niet alleen door het bieden van goede hosting, maar ook met allerlei andere Magento-applicatieondersteunende tools en instrumenten die helpen om het developmentproces professioneel in te richten.

Geen momentopname maar een doorlopende kwaliteitsgarantie

Voor het behalen van het certificaat zijn de agencies door een strenge audit gehaald. Hierbij werden ze beoordeeld op output (zoals de laadtijd en veiligheid van door hen beheerde webshops), kennis van Magento en op het hanteren van gedegen developmentprocessen om kwaliteit te waarborgen. Belangrijke peilers zijn o.a. het gebruik van versiebeheer en processen voor onderhoud, codekwaliteit, hackpreventie en detectie, deployment en 24/7 support.

Kenmerkend aan het programma is dat de gecertificeerde agencies blijvend worden gemonitord. Hiermee is de certificering niet een momentopname, maar een doorlopende kwaliteitsgarantie. Agencies die tot de top behoren kunnen dit nu uitdragen, en partijen die daar nog niet zijn hebben tips gekregen om daar te komen.

Unieke positie in markt om positieve bijdrage te leveren aan Magento

Het is van steeds groter belang dat webshops snel en vooral ook veilig zijn. Hiervoor is het cruciaal dat de shop goed gebouwd en goed onderhouden wordt. Daarom is het kwaliteitscertificaat Hypernode Certified in het leven geroepen.

Ruim 1.000 webwinkeliers en 65% van de grotere Nederlandse Magento agencies werken met Hypernode. De ontwikkelaars van het platform werken nauw samen met de agencies, zien dagelijks honderden Magento shops, spreken met tevreden of minder tevreden webwinkeliers en spelen een actieve rol in de Magento community. Deze positie levert hen een goed beeld van wat een goede Magento shop is, en wat de best practices zijn om zo'n shop te maken en beheren.

De eerste Magento development agencies die het certificaat Hypernode Certified Agency mogen dragen, zijn terug te vinden op de website van Hypernode.

Download PDF
Download PDF
Over Intelligent

Intelligent is een internationale hostinggroep die hostingdiensten aanbiedt voor SME’s en Large Enterprises. De SME-tak van de groep heeft vertrouwde merken zoals Combell, Byte, UnoEuro, DanDomain en Flexmail. Voor Large Enterprises biedt het producten en diensten aan onder de naam Sentia.

Intelligent is de absolute marktleider in de Benelux en Denemarken voor hostingdiensten. Van domeinnamen, klassieke webhosting en e-maildiensten biedt het eveneens cloudservers en complexe hosting op maat en outsourcing aan, voor grote bedrijven.

De groep heeft meer dan 600 experts in dienst verspreid over België, Nederland en Denemarken. De geconsolideerde omzet voor 2016 bedroeg 96 miljoen euro. De groep verwacht de komende jaren verder sterk organisch te groeien als door overnames dankzij haar Buy & Build strategie. De groep gelooft rotsvast in diepe productkennis en staat voor kwaliteit en vertrouwen. De verwachte geconsolideerde omzet voor 2017 bedraagt 140 miljoen euro.


Intelligent is an international hosting group offering hosting services for SMEs and Large Enterprises. The SME branch of the group accommodates trusted brands such as Combell, Byte, UnoEuro, DanDomain and Flexmail. For Large Enterprises the group provides products and services under the names Sentia.

Intelligent is the absolute market leader in the Benelux and Denmark for hosting services. In addition to domain names, traditional web hosting and email services it also offers cloud servers and complex tailored hosting and outsourcing for large companies.

The group has more than 600 experts spread across three countries in Belgium, The Netherlands and Denmark. The consolidated turnover for 2016 was 96 million euros. The group expects to continue its strong growth organically and through acquisitions, thanks to its Buy & Build strategy. The group believes in profound product knowledge and stands for quality and trust. The expected consolidated revenue for 2017 is 140 million euros.


Intelligent est un groupe international qui propose des services d’hébergement pour PME et grandes entreprises. La branche PME du groupe comprend des marques de confiance telles que Combell, Byte, UnoEuro, DanDomain et Flexmail. Pour les grandes entreprises, le groupe propose des produits et services sous les noms Sentia.

Dans le Benelux et au Danemark, Intelligent est le leader incontesté du marché des services d’hébergement. Outre des noms de domaines, des services d’hébergement classiques et des adresses mail, il propose aussi des serveurs cloud, des solutions d’hébergement complexes sur mesure et des services d’externalisation pour les grandes entreprises.

Le groupe emploie plus de 600 experts, répartis dans Belgique, Les Pays-Bas et Danemark. Pour 2016, il a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 96 millions d’euros. Pour les années à venir, le groupe s’attend à enregistrer une forte croissance organique, ainsi qu’à poursuivre son expansion grâce à des reprises guidées par sa stratégie Buy & Build. Le groupe croit fermement à une parfaite connaissance des produits et est synonyme de qualité et de confiance. Le chiffre d'affaires consolidé prévu pour 2017 s'élève à 140 millions d'euros.


Intelligent er en international hostingkoncern, som tilbyder hostingydelser for SMV’er og store virksomheder. Koncernens SMV-afdeling betjener solide brands som Combell, Byte, UnoEuro, DanDomain og Flexmail. Under navnene Sentia tilbyder koncernen produkter og ydelser til store virksomheder.

Intelligent er ubestridt leder på markedet inden for hostingydelser i Beneluxlandene og Danmark. Ud over domænenavne, traditionel webhosting og e-mailtjenester tilbyder Intelligent også store virksomheder cloudservere samt kompleks, skræddersyet hosting og outsourcing til store virksomheder.

Koncernen har over 600 eksperter i tre lande, fordelt i Belgien, Holland og Danmark. Koncernens omsætning for 2016 anslås til at beløbe sig til 96 millioner euro. Koncernen forventer at fortsætte sin stærke vækst via naturlig vækst samt opkøb, takket være koncernens Buy & Build-strategi. Koncernen tror på indgående produktviden og står for kvalitet og tillid. Den forventede konsoliderede omsætning for 2017 er 140 millioner euro.

berichten