Combell neemt het Deense DanDomain over

De marktleider in de Benelux voor hosting, Combell, zet voet aan grond in Denemarken. Dankzij de overname van DanDomain, marktleider, haalt ze 70 experts in huis met jarenlange kennis in hosting en webwinkels. Combell wil samen met DanDomain werken aan nog sterkere hostingproducten, o.a. voor e-commerce.

232184 normansvej fd5b09 large 1481654014

Vergelijkbaar groeitraject

DanDomain heeft een vergelijkbaar groeitraject als dat van Combell. Ze zijn beide in 1999 gestart, hebben knappe prestaties neergezet doorheen de jaren door fors te investeren in mensen en kennis, en hebben daardoor een sterk merk kunnen opbouwen. Met diensten voor meer dan 75.000 klanten is DanDomain één van de grootste hostingpartijen van Denemarken.

Voor ons is dit de eerste internationale samenwerking. We denken dat DanDomain een enorme meerwaarde biedt dankzij de expertise die we hebben opgebouwd o.a. in e-commerce en webwinkels. Ook zijn we er van overtuigd dat de uitgebreide kennis rond webhosting van Combell op termijn zal leiden tot nog sterkere hostingproducten.

Ronnie Bach Nielsen, CEO DanDomain

De visie van Combell is om een one-stop-shop te zijn voor haar klanten. Of het nu gaat over een domeinnaam, hosting, website, mailbox, e-mailmarketing of binnenkort een eigen webshop, klanten kunnen bij Combell altijd zeker zijn van kwaliteit met uitmuntende ondersteuning. We vonden dezelfde normen en waarden terug bij DanDomain, waar de klant altijd centraal staat. Hetzelfde gevoel voor kwaliteit en gedrevenheid om het altijd beter te doen, is opvallend.

Marktleider in hosting, domeinen en e-commerce

Hosting en domeinnamen waren de producten waar DanDomain in de jaren 2000 op de Deense markt pioneer in was. Aangevuld met hun eigen ontwikkeld e-commerce platform waren ze voor veel ondernemers het startpunt van het internet. Dankzij hun producten konden ondernemers online met hun eigen domeinnamen, professionele e-mail en ruimte voor hun website. Dat is vandaag nog altijd niet veranderd.

Door veel zelf te ontwikkelen is DanDomain altijd in staat geweest om snel in te spelen op martkevoluties. Dit is iets waar Combell haar gelijke in vindt. Dankzij de overname van DanDomain haalt Combell jarenlange aanvullende expertise in huis. Het combineren van die expertise met die van Combell biedt veel toekomstperspectief.

Een overname levert altijd schaalgrootte op. We verwelkomen niet alleen veel nieuwe klanten, maar ook veel collega’s en expertise. Door samen verder in te zetten op R&D van nieuwe producten en technologieën, wil zeggen dat we straks snellere ontwikkelingen zullen kennen en grotere successen kunnen boeken. Dit zal leiden tot sterke producten en diensten voor zowel de klanten van DanDomain als van Combell.

Frederik Poelman, Managing Director SME Intelligent

Overname maakt deel uit van grotere groeiambities

De overname past in de strategie en ambities van Intelligent, de holding boven Combell, om op middellange termijn door te groeien tot één van de grootste Europese hostinggroepen. De keuze voor Denemarken is logisch, omdat het een gelijkaardige markt is als de Benelux én het bovendien een goede uitvalsbasis is voor verdere groei in andere Scandinavische landen.

Combell stelt in Denemarken ook een sterk managementteam samen om de toekomstplannen verder uit te voeren. Ronnie Bach Nielsen, huidig CEO van DanDomain, neemt een belang in de groep en zal het volledige Intelligent SME-gedeelte en de expansie daarvan van leiden in Denemarken. Het merk DanDomain blijft bestaan. Het team van DanDomain blijft actief vanuit haar kantoor in Randers, Denemarken.

232621 unknown 2 6559d6 large 1482170934

Ronnie Bach Nielsen (CEO & Co-Founder DanDomain), Frederik Poelman (MD SME Hosting Intelligent), Ken T. Boye (Co-founder DanDomain), Jonas Dhaenens (CEO & Founder Intelligent)

Download PDF
Download PDF
Over Intelligent

Intelligent is een internationale hostinggroep die hostingdiensten aanbiedt voor SME’s en Large Enterprises. De SME-tak van de groep heeft vertrouwde merken zoals Combell, Byte, UnoEuro, DanDomain en Flexmail. Voor Large Enterprises biedt het producten en diensten aan onder de naam Sentia.

Intelligent is de absolute marktleider in de Benelux en Denemarken voor hostingdiensten. Van domeinnamen, klassieke webhosting en e-maildiensten biedt het eveneens cloudservers en complexe hosting op maat en outsourcing aan, voor grote bedrijven.

De groep heeft meer dan 600 experts in dienst verspreid over België, Nederland en Denemarken. De geconsolideerde omzet voor 2016 bedroeg 96 miljoen euro. De groep verwacht de komende jaren verder sterk organisch te groeien als door overnames dankzij haar Buy & Build strategie. De groep gelooft rotsvast in diepe productkennis en staat voor kwaliteit en vertrouwen. De verwachte geconsolideerde omzet voor 2017 bedraagt 140 miljoen euro.


Intelligent is an international hosting group offering hosting services for SMEs and Large Enterprises. The SME branch of the group accommodates trusted brands such as Combell, Byte, UnoEuro, DanDomain and Flexmail. For Large Enterprises the group provides products and services under the names Sentia.

Intelligent is the absolute market leader in the Benelux and Denmark for hosting services. In addition to domain names, traditional web hosting and email services it also offers cloud servers and complex tailored hosting and outsourcing for large companies.

The group has more than 600 experts spread across three countries in Belgium, The Netherlands and Denmark. The consolidated turnover for 2016 was 96 million euros. The group expects to continue its strong growth organically and through acquisitions, thanks to its Buy & Build strategy. The group believes in profound product knowledge and stands for quality and trust. The expected consolidated revenue for 2017 is 140 million euros.


Intelligent est un groupe international qui propose des services d’hébergement pour PME et grandes entreprises. La branche PME du groupe comprend des marques de confiance telles que Combell, Byte, UnoEuro, DanDomain et Flexmail. Pour les grandes entreprises, le groupe propose des produits et services sous les noms Sentia.

Dans le Benelux et au Danemark, Intelligent est le leader incontesté du marché des services d’hébergement. Outre des noms de domaines, des services d’hébergement classiques et des adresses mail, il propose aussi des serveurs cloud, des solutions d’hébergement complexes sur mesure et des services d’externalisation pour les grandes entreprises.

Le groupe emploie plus de 600 experts, répartis dans Belgique, Les Pays-Bas et Danemark. Pour 2016, il a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 96 millions d’euros. Pour les années à venir, le groupe s’attend à enregistrer une forte croissance organique, ainsi qu’à poursuivre son expansion grâce à des reprises guidées par sa stratégie Buy & Build. Le groupe croit fermement à une parfaite connaissance des produits et est synonyme de qualité et de confiance. Le chiffre d'affaires consolidé prévu pour 2017 s'élève à 140 millions d'euros.


Intelligent er en international hostingkoncern, som tilbyder hostingydelser for SMV’er og store virksomheder. Koncernens SMV-afdeling betjener solide brands som Combell, Byte, UnoEuro, DanDomain og Flexmail. Under navnene Sentia tilbyder koncernen produkter og ydelser til store virksomheder.

Intelligent er ubestridt leder på markedet inden for hostingydelser i Beneluxlandene og Danmark. Ud over domænenavne, traditionel webhosting og e-mailtjenester tilbyder Intelligent også store virksomheder cloudservere samt kompleks, skræddersyet hosting og outsourcing til store virksomheder.

Koncernen har over 600 eksperter i tre lande, fordelt i Belgien, Holland og Danmark. Koncernens omsætning for 2016 anslås til at beløbe sig til 96 millioner euro. Koncernen forventer at fortsætte sin stærke vækst via naturlig vækst samt opkøb, takket være koncernens Buy & Build-strategi. Koncernen tror på indgående produktviden og står for kvalitet og tillid. Den forventede konsoliderede omsætning for 2017 er 140 millioner euro.

berichten