Byte eerste hoster met Magento Technology Partner status in Benelux

Het Amerikaanse Magento Inc. heeft hostingprovider Byte benoemd tot Magento Technology Partner. Het is hiermee de enige hostingprovider in de Benelux met een officieel Magento partnerschap. Byte maakt naast o.a. Combell en Sentia deel uit van de Intelligent-groep.

219521 ecommerce 57e137 large 1469536466

Benelux marktleider Byte krijgt ultieme bevestiging

Byte verkreeg het partnercertificaat mede dankzij haar intensieve bijdrage aan het verbeteren van de veiligheid van Magento-shops wereldwijd met de publieke tool MageReport.com. Via deze door Byte ontwikkelde website kan iedere developer of webwinkeleigenaar controleren of de Magento shop voldoende beveiligd is tegen bekende en onbekende risico’s.

Magento chose Byte as a Select Technology Partner because of their proven track record in driving innovation for the industry. Byte has been in a significant player in ensuring the security of our Magento ecosystem, and we are pleased to have them on board.

Travis Eiland, Senior Manager Cloud and Hosting

Met het partnerschap laat Magento zien volmondig achter de e-commerce hostingproducten van Byte te staan, mede omdat het hostingplatform zeer veel security- en performancemaatregelen biedt. Als onderdeel van het partnerschap zal Magento Byte vroegtijdig op de hoogte stellen van product- en veiligheidsreleases. Hiermee zal Byte haar voorsprong ten opzichte van concurrenten vergroten en zullen bovendien andere merken binnen de Intelligent-groep de vruchten kunnen plukken van deze expertise.

“Zowel ons hostingplatform als MageReport.com kunnen we nog sneller aanpassen aan belangrijke nieuwe ontwikkelingen. En dat gaan onze klanten merken. We zijn apetrots dat het Magento team onze bijdrage aan de community ziet en waardeert, en dat ze officieel laten weten dat ze volmondig achter ons hostingplatform staan.”

Gruus van Woerkom, directeur Byte

Populairste webshopsoftware ter wereld

Magento is een populair open source e-commerce softwarepakket voor webshops. De software is geschikt voor kleine tot grote webwinkels met een miljoenenomzet. Het staat bekend als één van de krachtigste en meest flexibele opensource e-commerce oplossingen.

Wereldwijd maken meer dan 250.000 shops gebruik van de software en is het platform goed voor een omzet van $50 miljard. Magento wordt ondersteund door een wereldwijd netwerk van ruim 300 Solution en Technology partners en een actieve community van meer dan 70.000 developers.

Byte in haar voortrekkersol

Byte is marktleider Magento-hosting in de Benelux en geldt met haar Hypernode platform als één van de meest innovatieve spelers op de markt. Voor de ontwikkeling van haar hostingplatform werkt Byte nauw samen met Magento en professionele e-commerce bureaus. Uit deze samenwerking is onder andere MageReport.com ontstaan: een site waar eigenaren en beheerders van Magento webshops hun webshop kunnen controleren op bekende en onbekende veiligheidsrisico’s.

Met MageReport.com vergaarde Byte wereldwijde bekendheid. Daarnaast staat Byte bekend om haar actieve rol in de Magento community en haar persoonlijke aanpak.

Download PDF
Download PDF
Over Intelligent

Intelligent is een internationale hostinggroep die hostingdiensten aanbiedt voor SME’s en Large Enterprises. De SME-tak van de groep heeft vertrouwde merken zoals Combell, Byte, UnoEuro, DanDomain en Flexmail. Voor Large Enterprises biedt het producten en diensten aan onder de naam Sentia.

Intelligent is de absolute marktleider in de Benelux en Denemarken voor hostingdiensten. Van domeinnamen, klassieke webhosting en e-maildiensten biedt het eveneens cloudservers en complexe hosting op maat en outsourcing aan, voor grote bedrijven.

De groep heeft meer dan 600 experts in dienst verspreid over België, Nederland en Denemarken. De geconsolideerde omzet voor 2016 bedroeg 96 miljoen euro. De groep verwacht de komende jaren verder sterk organisch te groeien als door overnames dankzij haar Buy & Build strategie. De groep gelooft rotsvast in diepe productkennis en staat voor kwaliteit en vertrouwen. De verwachte geconsolideerde omzet voor 2017 bedraagt 140 miljoen euro.


Intelligent is an international hosting group offering hosting services for SMEs and Large Enterprises. The SME branch of the group accommodates trusted brands such as Combell, Byte, UnoEuro, DanDomain and Flexmail. For Large Enterprises the group provides products and services under the names Sentia.

Intelligent is the absolute market leader in the Benelux and Denmark for hosting services. In addition to domain names, traditional web hosting and email services it also offers cloud servers and complex tailored hosting and outsourcing for large companies.

The group has more than 600 experts spread across three countries in Belgium, The Netherlands and Denmark. The consolidated turnover for 2016 was 96 million euros. The group expects to continue its strong growth organically and through acquisitions, thanks to its Buy & Build strategy. The group believes in profound product knowledge and stands for quality and trust. The expected consolidated revenue for 2017 is 140 million euros.


Intelligent est un groupe international qui propose des services d’hébergement pour PME et grandes entreprises. La branche PME du groupe comprend des marques de confiance telles que Combell, Byte, UnoEuro, DanDomain et Flexmail. Pour les grandes entreprises, le groupe propose des produits et services sous les noms Sentia.

Dans le Benelux et au Danemark, Intelligent est le leader incontesté du marché des services d’hébergement. Outre des noms de domaines, des services d’hébergement classiques et des adresses mail, il propose aussi des serveurs cloud, des solutions d’hébergement complexes sur mesure et des services d’externalisation pour les grandes entreprises.

Le groupe emploie plus de 600 experts, répartis dans Belgique, Les Pays-Bas et Danemark. Pour 2016, il a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 96 millions d’euros. Pour les années à venir, le groupe s’attend à enregistrer une forte croissance organique, ainsi qu’à poursuivre son expansion grâce à des reprises guidées par sa stratégie Buy & Build. Le groupe croit fermement à une parfaite connaissance des produits et est synonyme de qualité et de confiance. Le chiffre d'affaires consolidé prévu pour 2017 s'élève à 140 millions d'euros.


Intelligent er en international hostingkoncern, som tilbyder hostingydelser for SMV’er og store virksomheder. Koncernens SMV-afdeling betjener solide brands som Combell, Byte, UnoEuro, DanDomain og Flexmail. Under navnene Sentia tilbyder koncernen produkter og ydelser til store virksomheder.

Intelligent er ubestridt leder på markedet inden for hostingydelser i Beneluxlandene og Danmark. Ud over domænenavne, traditionel webhosting og e-mailtjenester tilbyder Intelligent også store virksomheder cloudservere samt kompleks, skræddersyet hosting og outsourcing til store virksomheder.

Koncernen har over 600 eksperter i tre lande, fordelt i Belgien, Holland og Danmark. Koncernens omsætning for 2016 anslås til at beløbe sig til 96 millioner euro. Koncernen forventer at fortsætte sin stærke vækst via naturlig vækst samt opkøb, takket være koncernens Buy & Build-strategi. Koncernen tror på indgående produktviden og står for kvalitet og tillid. Den forventede konsoliderede omsætning for 2017 er 140 millioner euro.

berichten