Jonas Dhaenens, CEO Intelligent, uitgeroepen tot ICT Personality of the Year

Op 12 mei maakte het Belgische IT-Magazine Data News bekend dat Jonas Dhaenens, CEO van Intelligent, bekroond is tot ICT Personality of the Year. Hij is daarmee de jongste winnaar ooit en nam het o.a. op tegen CEO's van de grootste Belgische bedrijven.

208455 jonaspr 39a463 original 1463204943

Elk jaar reikt het Belgische IT-magazine Data News 14 awards in verschillende categorieën uit aan buitengewone Belgische bedrijven, om hun bijzondere prestaties. En één speciale prijs, de 'ICT Personality of the Year' award, wordt elk jaar uitgereikt aan een uitzonderlijke ondernemer die zijn of haar stempel gedrukt heeft op het Belgische IT-landschap.

Tijdens het galadinner op 12 mei mocht Jonas Dhaenens, CEO van Intelligent, zich deze titel aanmeten als jongste winnaar ooit.

Het is een hele eer om temidden van andere grote namen uit de IT-wereld verkozen te worden als Data News ICT Personality of the Year. Voor deze prestigieuze titel nam Jonas het op tegen CEO's van grote en gerenommeerde bedrijven zoals Dominique Leroy van Proximus, John Porter van Telenet of Pieterjan Bouten van Showpad. 

Bovendien won Combell ook nog de Data Center Award for Excellence.

Jonas Dhaenens, IT-ondernemer in hart en nieren

Al op zijn twaalfde wou hij ondernemer worden, en op zijn zestiende had hij al de naam bedacht voor zijn eigen bedrijf: Combell. Wat juist het bedrijf zou worden wist Jonas niet, maar het zou "iets met computers" moeten zijn, en met "België". En als jonge tiener registreerde hij, met de beloning die hij van zijn vader kreeg voor zijn goed rapport, zijn eigen domeinnaam.

Zeventien jaar later staat Jonas aan het hoofd van een evenwichtig uitgebouwde, gediversifieerde hostinggroep. Intelligent, die o.a. de merken Combell en Sentia in haar portfolio heeft, is actief in België en Nederland. De groep stelt nu bijna 350 mensen tewerk en had in 2015 een omzet van 59 miljoen euro.

Meer geschiedenis over Jonas is terug te vinden op de blog van Combell.

Coverfoto: Eric Chareneux – Eventattitude

Download PDF
Download PDF
Over Intelligent

Intelligent is een internationale hostinggroep die hostingdiensten aanbiedt voor SME’s en Large Enterprises. De SME-tak van de groep heeft vertrouwde merken zoals Combell, Byte, UnoEuro, DanDomain en Flexmail. Voor Large Enterprises biedt het producten en diensten aan onder de naam Sentia.

Intelligent is de absolute marktleider in de Benelux en Denemarken voor hostingdiensten. Van domeinnamen, klassieke webhosting en e-maildiensten biedt het eveneens cloudservers en complexe hosting op maat en outsourcing aan, voor grote bedrijven.

De groep heeft meer dan 600 experts in dienst verspreid over België, Nederland en Denemarken. De geconsolideerde omzet voor 2016 bedroeg 96 miljoen euro. De groep verwacht de komende jaren verder sterk organisch te groeien als door overnames dankzij haar Buy & Build strategie. De groep gelooft rotsvast in diepe productkennis en staat voor kwaliteit en vertrouwen. De verwachte geconsolideerde omzet voor 2017 bedraagt 140 miljoen euro.


Intelligent is an international hosting group offering hosting services for SMEs and Large Enterprises. The SME branch of the group accommodates trusted brands such as Combell, Byte, UnoEuro, DanDomain and Flexmail. For Large Enterprises the group provides products and services under the names Sentia.

Intelligent is the absolute market leader in the Benelux and Denmark for hosting services. In addition to domain names, traditional web hosting and email services it also offers cloud servers and complex tailored hosting and outsourcing for large companies.

The group has more than 600 experts spread across three countries in Belgium, The Netherlands and Denmark. The consolidated turnover for 2016 was 96 million euros. The group expects to continue its strong growth organically and through acquisitions, thanks to its Buy & Build strategy. The group believes in profound product knowledge and stands for quality and trust. The expected consolidated revenue for 2017 is 140 million euros.


Intelligent est un groupe international qui propose des services d’hébergement pour PME et grandes entreprises. La branche PME du groupe comprend des marques de confiance telles que Combell, Byte, UnoEuro, DanDomain et Flexmail. Pour les grandes entreprises, le groupe propose des produits et services sous les noms Sentia.

Dans le Benelux et au Danemark, Intelligent est le leader incontesté du marché des services d’hébergement. Outre des noms de domaines, des services d’hébergement classiques et des adresses mail, il propose aussi des serveurs cloud, des solutions d’hébergement complexes sur mesure et des services d’externalisation pour les grandes entreprises.

Le groupe emploie plus de 600 experts, répartis dans Belgique, Les Pays-Bas et Danemark. Pour 2016, il a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 96 millions d’euros. Pour les années à venir, le groupe s’attend à enregistrer une forte croissance organique, ainsi qu’à poursuivre son expansion grâce à des reprises guidées par sa stratégie Buy & Build. Le groupe croit fermement à une parfaite connaissance des produits et est synonyme de qualité et de confiance. Le chiffre d'affaires consolidé prévu pour 2017 s'élève à 140 millions d'euros.


Intelligent er en international hostingkoncern, som tilbyder hostingydelser for SMV’er og store virksomheder. Koncernens SMV-afdeling betjener solide brands som Combell, Byte, UnoEuro, DanDomain og Flexmail. Under navnene Sentia tilbyder koncernen produkter og ydelser til store virksomheder.

Intelligent er ubestridt leder på markedet inden for hostingydelser i Beneluxlandene og Danmark. Ud over domænenavne, traditionel webhosting og e-mailtjenester tilbyder Intelligent også store virksomheder cloudservere samt kompleks, skræddersyet hosting og outsourcing til store virksomheder.

Koncernen har over 600 eksperter i tre lande, fordelt i Belgien, Holland og Danmark. Koncernens omsætning for 2016 anslås til at beløbe sig til 96 millioner euro. Koncernen forventer at fortsætte sin stærke vækst via naturlig vækst samt opkøb, takket være koncernens Buy & Build-strategi. Koncernen tror på indgående produktviden og står for kvalitet og tillid. Den forventede konsoliderede omsætning for 2017 er 140 millioner euro.

berichten