Intelligent en Sentia worden samen marktleider hosting in BeNeLux

Intelligent, de Belgische marktleider in hostingdiensten vooral bekend voor haar merken Combell, Register, Unitt en Stone IS, bundelt de krachten met het Nederlandse Sentia. Zij zijn de grootste specialist in Nederland in het beheer van schaalbare en bedrijfskritische IT-platformen. Dankzij een sterke synergie tussen beide bedrijven ontstaat een zeer divers dienstenportfolio voor SME’s en Large Enterprises. De groep gaat verder onder de naam Intelligent.

187152 ian jonas frederik 30ce97 large 1447502448

Beide bedrijven hebben een vergelijkbare geschiedenis en blinken uit in hun domein. Zowel Intelligent als Sentia groeien fors organisch en hebben door middel van strategische overnames hun klantenportfolio en dienstenaanbod de afgelopen jaren kunnen verbreden. De overnames zijn mede mogelijk dankzij de flexibele onderliggende platformen waar de afgelopen jaren fors in geinvesteerd is.

De bedrijven hebben in hun landen recent een consolidatiegolf in de hostingmarkt ingezet. Recent nam Intelligent hostingbedrijven GimiScale, PriorWeb en Stone IS over, en Sentia consolideerde in Nederland onder meer Jitscale en PaasPlaza onder één merk. ReasonNet, bekend voor IaaS-producten en housing in haar eigen datacenters, blijft als apart merk bestaan.

Meer kennis en focus door complementariteit

Sentia en Unitt richten zich voornamelijk op de markt van outsourcing en hosting voor Large Enterprises. Intelligent focust met haar merken zoals Combell en Register voornamelijk op SME’s (Small and Medium-sized Enterprises). Aan beide kanten is veel expertise op het vlak van netwerkbeheer of specifieke software en technologieën zoals Oracle databases en IaaS-platformen. 

De complementariteit biedt een unieke kans om van elkaar te leren en de dienstverlening verder te verbeteren door specialisatie op specifieke kennisdomeinen binnen het gecombineerd bedrijf. Hiernaast zal de groep meer kunnen investeren in innovatie van dienstverlening en producten, waarmee zij Europa ook nieuwe markten en sectoren zal kunnen bedienen.

We kunnen ontzettend veel van elkaar leren omdat we zo complementair zijn. Ik zie een enorme verscheidenheid aan expertise die we kunnen delen en dezelfde gedrevenheid om voortdurend te verbeteren. Dit zal ons in staat stellen om onze bestaande én nieuwe klanten een nog beter en breder scala aan diensten te kunnen bieden

Ian Zein, Managing Director Enterprise Solutions

Focus op klantenbinding en persoonlijk contact

Zowel Sentia als Intelligent hebben een zeer sterke reputatie verworven op het vlak van persoonlijke klantbenadering. Door de nieuw verworven kennis zal Intelligent met haar merken in de BeNeLux hostingproducten en alle afgeleiden daarvan kunnen aanbieden. Dit gaat van domeinnamen, online aanwezigheid in alle vormen en emailmarketing voor particulieren en SME’s, tot complexe Managed Hosting en outsourcing voor Large Enterprises.

Waar wij nu sterk in zijn en toekomstig nog meer in willen investeren, is de relatie met onze klanten. Wij geloven in kleine teams om een segment van onze klanten op een zo gepast mogelijke manier te kunnen ondersteunen. Persoonlijk contact en kennis van zaken is daarbij onontbeerlijk

Jonas Dhaenens, CEO Intelligent

De persoonlijke aanpak is iets wat in de kernwaarden staat van de nieuw gevormde hostinggroep en wat Intelligent blijft nastreven in de toekomst. Klanttevredenheid wordt de belangrijkste pijler voor alle merken.

Ambitie om uit te groeien tot Europese speler

Intelligent heeft de ambitie om op middellange termijn door te groeien tot één van de grootste Europese hostingspelers en wordt hierin ondersteund door groeikapitaal verschaft door het management en door Waterland Private Equity.

In het licht van de fundamentele shift van IT-applicaties naar de Cloud, verandert de Europese hostingmarkt razendsnel. Wij kijken er alvast naar uit om de groeiversnelling van Intelligent verder te ondersteunen met de inzet van ons internationale netwerk en onze financiële slagkracht. Intelligent zal haar internationale groeistrategie concrete invulling geven door een combinatie van organische groei en selectieve overnames

Cedric Van Cauwenberghe, Partner Waterland Private Equity

Optimalisaties binnen de groep op korte termijn

In België en Nederland wordt Unitt, het merk voor complexe Managed Hosting van Intelligent, hernoemd naar Sentia. Sentia is dan het enige merk voor complexe Managed Hosting binnen de Intelligent groep. Tevens voert de groep nog tal van overnamegesprekken met andere bedrijven.

Eindverantwoordelijke van de Intelligent-groep blijft Jonas Dhaenens als CEO en bestuurslid. Binnen het bestuur is Frederik Poelman verantwoordelijk voor SME Hosting. Ian Zein van Sentia treedt toe tot het bestuur en wordt verantwoordelijk voor Large Enterprise Hosting. Benjamin Jacobs, momenteel CEO van Unitt wordt verantwoordelijk voor het nieuwe Sentia in België.

De Intelligent groep telt door het samengaan met Sentia meer dan 300 medewerkers in België en Nederland. De geconsolideerde omzet voor de groep wordt in 2015 geraamd op 60 miljoen euro. De teams blijven verder werken op de verschillende kantoorlocaties van Intelligent in Gent (BE), Brussel (BE), Nieuwegein (NL), Barendrecht (NL) en Amsterdam (NL).

187152 ian jonas frederik 30ce97 original 1447502448

Van links naar rechts: Ian Zein (MD Large Enterprise Hosting), Jonas Dhaenens (CEO) en Frederik Poelman (MD SME Hosting)

187151 ian jonas 25beee original 1447502448

Van links naar rechts: Ian Zein (MD Large Enterprise Hosting) en Jonas Dhaenens (CEO)

Over Intelligent

Intelligent is een bedrijvengroep met gerespecteerde merken zoals Combell, Unitt, Stone IS, Easyhost en Register. De groep biedt diensten aan die gaan van domeinnamen, e-mail en hostingoplossingen, tot complexe hostinginfrastructuurprojecten op maat voor grote en internationale bedrijven.

De diensten van Intelligent worden geleverd op zowel Private, Public als Hybrid cloudplatformen. Het investeerde de laatste jaren fors in high-end oplossingen rond multidatacentertechnologie, business continuiteit en geavanceerde producten rond storage. Het stelt meer dan 150 mensen te werk in België en Nederland. Intelligent is ISO 9001 en 27001 gecertificeerd.

Over Sentia

Sentia heeft in Nederland ongeveer 175 medewerkers in dienst. De managed services binnen de group worden geleverd via de merken Sentia en ReasonNet. Sentia richt zich op Managed Application Continuity voor mediabedrijven, banken en grote ondernemingen.

Belangrijke applicaties worden door Sentia beheerd en bewaakt op zowel Private, Public als Hybrid cloudplatformen. Reasonnet levert Infrastructure-as-a-Service op een hoogwaardig platform aan IT- en softwarebedrijven vanuit haar eigen datacenters in Amsterdam. Sentia beschikt over ISO 27001, 14001 en 9001. Daarnaast is het NEN 7510 en ISAE 3402 gecertifieerd.

Over Waterland Private Equity

Waterland is een onafhankelijke participatiemaatschappij die ondernemers terzijde staat bij het realiseren van hun groeiambities. Met substantiële financiële middelen en specifieke marktkennis stelt Waterland haar deelnemingen in staat om zowel autonoom als door middel van overnames versneld te groeien. Waterland ondersteunt daarbij actief op financieel, strategisch en operationeel vlak. Waterland heeft kantoren in Antwerpen (BE), Bussum (NL), München (DE), Düsseldorf (DE) en Warschau (PL), en beheert momenteel een gecommitteerd vermogen van 4 miljard euro.

Download PDF
Download PDF
Over Intelligent

Intelligent is een internationale hostinggroep die hostingdiensten aanbiedt voor SME’s en Large Enterprises. De SME-tak van de groep heeft vertrouwde merken zoals Combell, Byte, UnoEuro, DanDomain en Flexmail. Voor Large Enterprises biedt het producten en diensten aan onder de naam Sentia.

Intelligent is de absolute marktleider in de Benelux en Denemarken voor hostingdiensten. Van domeinnamen, klassieke webhosting en e-maildiensten biedt het eveneens cloudservers en complexe hosting op maat en outsourcing aan, voor grote bedrijven.

De groep heeft meer dan 600 experts in dienst verspreid over België, Nederland en Denemarken. De geconsolideerde omzet voor 2016 bedroeg 96 miljoen euro. De groep verwacht de komende jaren verder sterk organisch te groeien als door overnames dankzij haar Buy & Build strategie. De groep gelooft rotsvast in diepe productkennis en staat voor kwaliteit en vertrouwen. De verwachte geconsolideerde omzet voor 2017 bedraagt 140 miljoen euro.


Intelligent is an international hosting group offering hosting services for SMEs and Large Enterprises. The SME branch of the group accommodates trusted brands such as Combell, Byte, UnoEuro, DanDomain and Flexmail. For Large Enterprises the group provides products and services under the names Sentia.

Intelligent is the absolute market leader in the Benelux and Denmark for hosting services. In addition to domain names, traditional web hosting and email services it also offers cloud servers and complex tailored hosting and outsourcing for large companies.

The group has more than 600 experts spread across three countries in Belgium, The Netherlands and Denmark. The consolidated turnover for 2016 was 96 million euros. The group expects to continue its strong growth organically and through acquisitions, thanks to its Buy & Build strategy. The group believes in profound product knowledge and stands for quality and trust. The expected consolidated revenue for 2017 is 140 million euros.


Intelligent est un groupe international qui propose des services d’hébergement pour PME et grandes entreprises. La branche PME du groupe comprend des marques de confiance telles que Combell, Byte, UnoEuro, DanDomain et Flexmail. Pour les grandes entreprises, le groupe propose des produits et services sous les noms Sentia.

Dans le Benelux et au Danemark, Intelligent est le leader incontesté du marché des services d’hébergement. Outre des noms de domaines, des services d’hébergement classiques et des adresses mail, il propose aussi des serveurs cloud, des solutions d’hébergement complexes sur mesure et des services d’externalisation pour les grandes entreprises.

Le groupe emploie plus de 600 experts, répartis dans Belgique, Les Pays-Bas et Danemark. Pour 2016, il a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 96 millions d’euros. Pour les années à venir, le groupe s’attend à enregistrer une forte croissance organique, ainsi qu’à poursuivre son expansion grâce à des reprises guidées par sa stratégie Buy & Build. Le groupe croit fermement à une parfaite connaissance des produits et est synonyme de qualité et de confiance. Le chiffre d'affaires consolidé prévu pour 2017 s'élève à 140 millions d'euros.


Intelligent er en international hostingkoncern, som tilbyder hostingydelser for SMV’er og store virksomheder. Koncernens SMV-afdeling betjener solide brands som Combell, Byte, UnoEuro, DanDomain og Flexmail. Under navnene Sentia tilbyder koncernen produkter og ydelser til store virksomheder.

Intelligent er ubestridt leder på markedet inden for hostingydelser i Beneluxlandene og Danmark. Ud over domænenavne, traditionel webhosting og e-mailtjenester tilbyder Intelligent også store virksomheder cloudservere samt kompleks, skræddersyet hosting og outsourcing til store virksomheder.

Koncernen har over 600 eksperter i tre lande, fordelt i Belgien, Holland og Danmark. Koncernens omsætning for 2016 anslås til at beløbe sig til 96 millioner euro. Koncernen forventer at fortsætte sin stærke vækst via naturlig vækst samt opkøb, takket være koncernens Buy & Build-strategi. Koncernen tror på indgående produktviden og står for kvalitet og tillid. Den forventede konsoliderede omsætning for 2017 er 140 millioner euro.

berichten