Combell Cloud Angel Webfund viert eerste verjaardag, bereikt nu nog meer start-ups

Het succesvolle Cloud Angel Webfund van Combell, waarmee het start-ups wil helpen om snel te groeien, viert zijn eerste verjaardag. Naast tal van succesverhalen, maakt het fonds het nu nog makkelijker om geselecteerd te worden.

Combell, ooit zelf een startup, gaf het afgelopen jaar de startup scene in de BeNeLux een duwtje in de rug. Geen incubator of durfkapitalist, maar een afzonderlijke fonds waarbij Combell in samenwerking met verschillende incubators gratis hosting aanbiedt (totaalbudget van € 1.000.000) voor een periode van één jaar.

Vernieuwde selectieprocedure

Om het voor start-ups nog makkelijker te maken om een funding aan te vragen, werd recent de selectieprocedure aangepast. Zo is het niet meer noodzakelijk om aangesloten te zijn bij één van onze partners. Ook is de informatie die een start-up moet aanleveren om zijn project voor te stellen meer gestructureerd zodat de aanvraag sneller en efficiënter behandeld kan worden.

Nieuwe partners, meer slagkracht

Bij de start was de belangstelling voor het fonds groot. De lancering gebeurde met één partner, maar ondertussen zijn er veel nieuwe partners toegevoegd die geloven in het verhaal van Combell Cloud Angel Webfund. 

We zijn ontzettend trots om met deze bedrijven te kunnen samenwerken om de Belgische start-upscene een boost te geven:

  • BetaGroup
  • iMinds
  • StartUps.be
  • Aerey
  • FeWeb

Succesverhalen

Veel van de projecten waar het Combell Cloud Angel Webfund de hosting voor levert, zijn nog in opbouw en worden binnenkort gelanceerd. We stellen u drie start-ups voor die hun droom hebben kunnen waarmaken dankzij de broodnodige ondersteuning van het fonds op hostingvlak.

Happy Flights

Deze innovatieve SaaS-applicatie werd speciaal ontwikkeld voor om reizigers te helpen bij vluchtvertragingen, annulaties en overbookingen. Het platform informeert reizigers met het juiste advies zodat ze snel de juiste compensaties kunnen krijgen.

“We maakten kennis met het Combell Cloud Angel Webfund tijdens de Tech Startup Days van Startups.be. We hosten nu onze volledige SaaS-applicatie in de Combell Cloud„ Steven Willems, Co-founder Happy Flights

JooBizz

Dit gloednieuwe online platform wil ervoor zorgen dat potentiële klanten snel online het product vinden wat ze willen kopen, door gebruik te maken van nieuwe technieken om snel koper en verkoper bij elkaar te brengen.

“Dit fonds heeft ons de kans gegeven om het eerste jaar gratis onze applicatie te kunnen hosten, zodat we ons konden focussen op onze groei„ Ben Elsen, CEO JooBizz

Halo

Deze Android-applicatie is gebouwd om familie dichter bij elkaar te brengen. Het is een nieuw concept dat tracht om in dagelijkse situaties of uitzonderlijke noodgevallen een platform te bieden om snel met elkaar in contact te komen.

“Onze start-up had een oplossing nodig met een hoge uptimegarantie. We hadden niet de intentie om hosting van mindere kwaliteit te gebruiken omdat we geen budget hadden. Het Combell Cloud Angel Webfund geeft ons de nodige ademruimte„ CEO Bros Lenmach

Over Combell Cloud Angel Webfund

Onze partners

Contactpersoon
Download PDF
Download PDF
Over Intelligent

Intelligent is een internationale hostinggroep die hostingdiensten aanbiedt voor SME’s en Large Enterprises. De SME-tak van de groep heeft vertrouwde merken zoals Combell, Byte, UnoEuro, DanDomain en Flexmail. Voor Large Enterprises biedt het producten en diensten aan onder de naam Sentia.

Intelligent is de absolute marktleider in de Benelux en Denemarken voor hostingdiensten. Van domeinnamen, klassieke webhosting en e-maildiensten biedt het eveneens cloudservers en complexe hosting op maat en outsourcing aan, voor grote bedrijven.

De groep heeft meer dan 600 experts in dienst verspreid over België, Nederland en Denemarken. De geconsolideerde omzet voor 2016 bedroeg 96 miljoen euro. De groep verwacht de komende jaren verder sterk organisch te groeien als door overnames dankzij haar Buy & Build strategie. De groep gelooft rotsvast in diepe productkennis en staat voor kwaliteit en vertrouwen. De verwachte geconsolideerde omzet voor 2017 bedraagt 140 miljoen euro.


Intelligent is an international hosting group offering hosting services for SMEs and Large Enterprises. The SME branch of the group accommodates trusted brands such as Combell, Byte, UnoEuro, DanDomain and Flexmail. For Large Enterprises the group provides products and services under the names Sentia.

Intelligent is the absolute market leader in the Benelux and Denmark for hosting services. In addition to domain names, traditional web hosting and email services it also offers cloud servers and complex tailored hosting and outsourcing for large companies.

The group has more than 600 experts spread across three countries in Belgium, The Netherlands and Denmark. The consolidated turnover for 2016 was 96 million euros. The group expects to continue its strong growth organically and through acquisitions, thanks to its Buy & Build strategy. The group believes in profound product knowledge and stands for quality and trust. The expected consolidated revenue for 2017 is 140 million euros.


Intelligent est un groupe international qui propose des services d’hébergement pour PME et grandes entreprises. La branche PME du groupe comprend des marques de confiance telles que Combell, Byte, UnoEuro, DanDomain et Flexmail. Pour les grandes entreprises, le groupe propose des produits et services sous les noms Sentia.

Dans le Benelux et au Danemark, Intelligent est le leader incontesté du marché des services d’hébergement. Outre des noms de domaines, des services d’hébergement classiques et des adresses mail, il propose aussi des serveurs cloud, des solutions d’hébergement complexes sur mesure et des services d’externalisation pour les grandes entreprises.

Le groupe emploie plus de 600 experts, répartis dans Belgique, Les Pays-Bas et Danemark. Pour 2016, il a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 96 millions d’euros. Pour les années à venir, le groupe s’attend à enregistrer une forte croissance organique, ainsi qu’à poursuivre son expansion grâce à des reprises guidées par sa stratégie Buy & Build. Le groupe croit fermement à une parfaite connaissance des produits et est synonyme de qualité et de confiance. Le chiffre d'affaires consolidé prévu pour 2017 s'élève à 140 millions d'euros.


Intelligent er en international hostingkoncern, som tilbyder hostingydelser for SMV’er og store virksomheder. Koncernens SMV-afdeling betjener solide brands som Combell, Byte, UnoEuro, DanDomain og Flexmail. Under navnene Sentia tilbyder koncernen produkter og ydelser til store virksomheder.

Intelligent er ubestridt leder på markedet inden for hostingydelser i Beneluxlandene og Danmark. Ud over domænenavne, traditionel webhosting og e-mailtjenester tilbyder Intelligent også store virksomheder cloudservere samt kompleks, skræddersyet hosting og outsourcing til store virksomheder.

Koncernen har over 600 eksperter i tre lande, fordelt i Belgien, Holland og Danmark. Koncernens omsætning for 2016 anslås til at beløbe sig til 96 millioner euro. Koncernen forventer at fortsætte sin stærke vækst via naturlig vækst samt opkøb, takket være koncernens Buy & Build-strategi. Koncernen tror på indgående produktviden og står for kvalitet og tillid. Den forventede konsoliderede omsætning for 2017 er 140 millioner euro.

berichten