Combell richt nieuw managed hostingmerk op: Unitt

Combell, marktleider in hostingdiensten, start met een nieuw managed hostingmerk. Met Unitt (uitgesproken als 'Unity') richt ze zich op klanten met nood aan managed hosting met de hoogste garanties op het vlak van uptime, security en service. Unitt (uitgesproken als 'Unity') zal vanaf 1 januari 2014 volledig onafhankelijk opereren binnen de Intelligent-groep, waartoe ook Combell behoort. Sinds een jaar is Unitt ook in Nederland onder deze naam actief.

Steeds meer vraag naar managed hosting

Met Unitt komt Combell tegemoet aan de sterke groei van de managed hostingmarkt. Door de toename van online diensten en webwinkels, verhoogt ook de complexiteit om dat alles efficiënt te beheren. Uptime wordt bijgevolg steeds belangrijker om inkomsten en de continuïteit ervan te garanderen.

““In tegenstelling tot de standaardhosting van klassieke websites, hebben bedrijfskritische online diensten een managed hostingaanpak nodig om hun uptime te garanderen. De vereisten en behoeften op het gebied van servicemanagement, proactiviteit, communicatie en Service Level Agreements zijn vele malen groter. De doorloop- en oplevertijd van projecten bij Unitt ligt daarom gemiddeld ook hoger. Door klanten met specifieke technische en zakelijke behoeften in een apart merk onder te brengen, kunnen we beter inspelen op hun verwachtingen. Wij bieden hen high-end hostingoplossingen, met SLA’s op maat van hun wensen en behoeften„ Benjamin Jacobs, CEO Unitt

Met Unitt groeit Combell naar twee innovatieve bedrijven met elk een duidelijke focus en specialisatie. Aanvankelijk zullen een vijftigtal klanten met uitdagende hostingbehoeften (zoals Selligent, Pizza Hut en Q8), die momenteel door Combell Solutions bediend worden, in Unitt worden ondergebracht. Door een beperkt aantal klanten over te brengen naar Unitt wordt de focus en persoonlijk contact versterkt. Voor de huidige klanten van Combell verandert er niets. Zij kunnen blijven rekenen op de alombekende ondersteuning en service van het huidige Combell-team. 

Sterke groeiambities

Om deze ambities en doelstellingen te kunnen realiseren is er de afgelopen jaren flink geïnvesteerd. 

“Eigenlijk zijn we al enkele jaren naar deze splitsing toe aan het groeien. De support- en salesteams werden al eerder opgesplitst en we hebben aanzienlijk geïnvesteerd in een nieuw netwerk, waardoor onze backbone tot één van de meest geavanceerde in Europa behoort. Even belangrijk zijn onze investeringen in het aantrekken van ervaren collega’s om onze klanten een dienstverlening van het hoogste niveau te garanderen. Zo bieden wij 24/7 servicegaranties waardoor onze klanten zich volledig kunnen concentreren op hun core-business, en dit alles onder de veiligheidsgarantie die de ISO 27001 certificatie biedt„ Benjamin Jacobs, CEO Unitt

Ook is het productaanbod verder aangevuld met o.a. BGP Multi-datacenter oplossingen en ‘Zero Data Loss Service’ (ZDLS), in samenwerking met NetApp. Dit stelt Unitt in staat om aan de eisen te voldoen die complexe en uitdagende hostingomgevingen met zich meebrengen. 

“Met Unitt voegen wij opnieuw een sterk merk toe waar kwaliteit, flexibiliteit en proactiviteit centraal staan. Unitt past perfect in het rijtje naast andere gerespecteerde brands als Combell, Easyhost en Register. Afhankelijk van de noden van de klant is er binnen de Intelligent-groep altijd een merk dat hieraan voldoet. Elk merk heeft bovendien eigen medewerkers, infrastructuur, servicelevels en processen, waardoor er altijd een eigen identiteit is„ Jonas Dhaenens, CEO Intelligent
Contactpersoon
Over Intelligent

Intelligent is een internationale hostinggroep die hostingdiensten aanbiedt voor SME’s en Large Enterprises. De SME-tak van de groep heeft vertrouwde merken zoals Combell, Byte, UnoEuro, DanDomain en Flexmail. Voor Large Enterprises biedt het producten en diensten aan onder de naam Sentia.

Intelligent is de absolute marktleider in de Benelux en Denemarken voor hostingdiensten. Van domeinnamen, klassieke webhosting en e-maildiensten biedt het eveneens cloudservers en complexe hosting op maat en outsourcing aan, voor grote bedrijven.

De groep heeft meer dan 600 experts in dienst verspreid over België, Nederland en Denemarken. De geconsolideerde omzet voor 2016 bedroeg 96 miljoen euro. De groep verwacht de komende jaren verder sterk organisch te groeien als door overnames dankzij haar Buy & Build strategie. De groep gelooft rotsvast in diepe productkennis en staat voor kwaliteit en vertrouwen. De verwachte geconsolideerde omzet voor 2017 bedraagt 140 miljoen euro.


Intelligent is an international hosting group offering hosting services for SMEs and Large Enterprises. The SME branch of the group accommodates trusted brands such as Combell, Byte, UnoEuro, DanDomain and Flexmail. For Large Enterprises the group provides products and services under the names Sentia.

Intelligent is the absolute market leader in the Benelux and Denmark for hosting services. In addition to domain names, traditional web hosting and email services it also offers cloud servers and complex tailored hosting and outsourcing for large companies.

The group has more than 600 experts spread across three countries in Belgium, The Netherlands and Denmark. The consolidated turnover for 2016 was 96 million euros. The group expects to continue its strong growth organically and through acquisitions, thanks to its Buy & Build strategy. The group believes in profound product knowledge and stands for quality and trust. The expected consolidated revenue for 2017 is 140 million euros.


Intelligent est un groupe international qui propose des services d’hébergement pour PME et grandes entreprises. La branche PME du groupe comprend des marques de confiance telles que Combell, Byte, UnoEuro, DanDomain et Flexmail. Pour les grandes entreprises, le groupe propose des produits et services sous les noms Sentia.

Dans le Benelux et au Danemark, Intelligent est le leader incontesté du marché des services d’hébergement. Outre des noms de domaines, des services d’hébergement classiques et des adresses mail, il propose aussi des serveurs cloud, des solutions d’hébergement complexes sur mesure et des services d’externalisation pour les grandes entreprises.

Le groupe emploie plus de 600 experts, répartis dans Belgique, Les Pays-Bas et Danemark. Pour 2016, il a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 96 millions d’euros. Pour les années à venir, le groupe s’attend à enregistrer une forte croissance organique, ainsi qu’à poursuivre son expansion grâce à des reprises guidées par sa stratégie Buy & Build. Le groupe croit fermement à une parfaite connaissance des produits et est synonyme de qualité et de confiance. Le chiffre d'affaires consolidé prévu pour 2017 s'élève à 140 millions d'euros.


Intelligent er en international hostingkoncern, som tilbyder hostingydelser for SMV’er og store virksomheder. Koncernens SMV-afdeling betjener solide brands som Combell, Byte, UnoEuro, DanDomain og Flexmail. Under navnene Sentia tilbyder koncernen produkter og ydelser til store virksomheder.

Intelligent er ubestridt leder på markedet inden for hostingydelser i Beneluxlandene og Danmark. Ud over domænenavne, traditionel webhosting og e-mailtjenester tilbyder Intelligent også store virksomheder cloudservere samt kompleks, skræddersyet hosting og outsourcing til store virksomheder.

Koncernen har over 600 eksperter i tre lande, fordelt i Belgien, Holland og Danmark. Koncernens omsætning for 2016 anslås til at beløbe sig til 96 millioner euro. Koncernen forventer at fortsætte sin stærke vækst via naturlig vækst samt opkøb, takket være koncernens Buy & Build-strategi. Koncernen tror på indgående produktviden og står for kvalitet og tillid. Den forventede konsoliderede omsætning for 2017 er 140 millioner euro.

berichten