Unitt neemt GimiScale over

Unitt Nederland N.V. neemt GiMiScale over, dé specialist in Managed Public Cloud-dienstenNaast Private Cloud biedt Unitt Nederland nu ook Managed Public Cloud-diensten aan, gebaseerd op Amazon Web Services (AWS).

Vandaag kondigden de managementteams van Unitt Nederland N.V. en GiMiScale B.V. aan dat GiMiScale is overgenomen door Unitt Nederland. De overname is een krachtig signaal dat de beide bedrijven inzetten op de toenemende vraag van Public Cloud naast Private Cloud-diensten in de hogere marktsegmenten.

GiMiScale is een ‘Amazon Web Services Advanced Consulting Partner’. De organisatie beschikt over de zeer specifieke kennis en ervaring in het configureren, implementeren en beheren van ICT-diensten op basis van Public Cloud-infrastructuren terwijl Unitt de schaalgrootte, het marktbereik en de ervaring in de hogere marktsegmenten bezit om die toegevoegde waarde krachtig in de markt te zetten.

Dé Public Cloud-specialist

GiMiScale heeft zich vanaf de oprichting 100% gericht op dienstverlening rondom de Public Cloud. Vaak wenst de klant de inherente enorme schaalbaarheid van dat platform, zoekt de mogelijkheid om applicaties en data heel eenvoudig over diverse continenten uit te rollen of zoekt een ‘pay-as-you-go’-model voor een nieuw initiatief.

“De Public Cloud heeft een ‘Doe Het Zelf’-karakter dat de klant vraagt om zelf invulling te geven aan configuratie, testen, integratie met de bestaande ICT en 24/7 beheer. De meeste bedrijven kunnen dit pallet aan aanvullende vereisten niet 100% zelfstandig invullen; vaak ontbreken de hiervoor benodigde mankracht, ervaring en processen. Toch zien we bij grotere organisaties voorzichtige stappen richting de Public Cloud. Precies in dát spanningsveld ligt de toegevoegde waarde van GiMiScale„ Jethro Wallenburg, Director GiMiScale

GiMiScale is als geen ander in staat om ICT-oplossingen te baseren op de Public Cloud en de aanvullende diensten te leveren die de moderne organisatie nodig heeft. Van het eerste ontwerp en de implementatie tot en met 24/7 beheer en monitoring: GiMiScale vult de ‘kale’ Public Cloud aan tot een totaaloplossing.

De voordelen van de bundeling van krachten

De kennis en kunde van de gecombineerde organisaties biedt bedrijven in de Benelux ‘het beste van twee werelden’. GiMiScale heeft de specialistische kennis en ervaring in huis om de Public Cloud tot een dienst van ‘Enterprise-niveau’ te verheffen, terwijl Unitt over de schaalgrootte, organisatie en het markbereik beschikt om die markten ook daadwerkelijk te bedienen.

“Concreet biedt deze bundeling van krachten nu alle voordelen van de Public Cloud in de hogere marktsegmenten, onder de vertrouwde paraplu van Unitt’s ISO 27001-gecertificeerde organisatie en aan de hand van haar door de tijd bewezen, ITIL-gebaseerde processen.Ik ben ervan overtuigd dat we hiermee een unieke propositie bieden, waarbij de klant kan kiezen tussen de Public en de Private Cloud… Waar traditionele aanbieders de klant steevast richting Public Cloud óf Private Cloud willen sturen, biedt Unitt Nederland voortaan beide mogelijkheden„ Hans Reinhart, Managing Director Unitt Nederland
Contactpersoon
Over Intelligent

Intelligent is een internationale hostinggroep die hostingdiensten aanbiedt voor SME’s en Large Enterprises. De SME-tak van de groep heeft vertrouwde merken zoals Combell, Byte, UnoEuro, DanDomain en Flexmail. Voor Large Enterprises biedt het producten en diensten aan onder de naam Sentia.

Intelligent is de absolute marktleider in de Benelux en Denemarken voor hostingdiensten. Van domeinnamen, klassieke webhosting en e-maildiensten biedt het eveneens cloudservers en complexe hosting op maat en outsourcing aan, voor grote bedrijven.

De groep heeft meer dan 600 experts in dienst verspreid over België, Nederland en Denemarken. De geconsolideerde omzet voor 2016 bedroeg 96 miljoen euro. De groep verwacht de komende jaren verder sterk organisch te groeien als door overnames dankzij haar Buy & Build strategie. De groep gelooft rotsvast in diepe productkennis en staat voor kwaliteit en vertrouwen. De verwachte geconsolideerde omzet voor 2017 bedraagt 140 miljoen euro.


Intelligent is an international hosting group offering hosting services for SMEs and Large Enterprises. The SME branch of the group accommodates trusted brands such as Combell, Byte, UnoEuro, DanDomain and Flexmail. For Large Enterprises the group provides products and services under the names Sentia.

Intelligent is the absolute market leader in the Benelux and Denmark for hosting services. In addition to domain names, traditional web hosting and email services it also offers cloud servers and complex tailored hosting and outsourcing for large companies.

The group has more than 600 experts spread across three countries in Belgium, The Netherlands and Denmark. The consolidated turnover for 2016 was 96 million euros. The group expects to continue its strong growth organically and through acquisitions, thanks to its Buy & Build strategy. The group believes in profound product knowledge and stands for quality and trust. The expected consolidated revenue for 2017 is 140 million euros.


Intelligent est un groupe international qui propose des services d’hébergement pour PME et grandes entreprises. La branche PME du groupe comprend des marques de confiance telles que Combell, Byte, UnoEuro, DanDomain et Flexmail. Pour les grandes entreprises, le groupe propose des produits et services sous les noms Sentia.

Dans le Benelux et au Danemark, Intelligent est le leader incontesté du marché des services d’hébergement. Outre des noms de domaines, des services d’hébergement classiques et des adresses mail, il propose aussi des serveurs cloud, des solutions d’hébergement complexes sur mesure et des services d’externalisation pour les grandes entreprises.

Le groupe emploie plus de 600 experts, répartis dans Belgique, Les Pays-Bas et Danemark. Pour 2016, il a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 96 millions d’euros. Pour les années à venir, le groupe s’attend à enregistrer une forte croissance organique, ainsi qu’à poursuivre son expansion grâce à des reprises guidées par sa stratégie Buy & Build. Le groupe croit fermement à une parfaite connaissance des produits et est synonyme de qualité et de confiance. Le chiffre d'affaires consolidé prévu pour 2017 s'élève à 140 millions d'euros.


Intelligent er en international hostingkoncern, som tilbyder hostingydelser for SMV’er og store virksomheder. Koncernens SMV-afdeling betjener solide brands som Combell, Byte, UnoEuro, DanDomain og Flexmail. Under navnene Sentia tilbyder koncernen produkter og ydelser til store virksomheder.

Intelligent er ubestridt leder på markedet inden for hostingydelser i Beneluxlandene og Danmark. Ud over domænenavne, traditionel webhosting og e-mailtjenester tilbyder Intelligent også store virksomheder cloudservere samt kompleks, skræddersyet hosting og outsourcing til store virksomheder.

Koncernen har over 600 eksperter i tre lande, fordelt i Belgien, Holland og Danmark. Koncernens omsætning for 2016 anslås til at beløbe sig til 96 millioner euro. Koncernen forventer at fortsætte sin stærke vækst via naturlig vækst samt opkøb, takket være koncernens Buy & Build-strategi. Koncernen tror på indgående produktviden og står for kvalitet og tillid. Den forventede konsoliderede omsætning for 2017 er 140 millioner euro.

berichten